Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Z dniem 1 maja 2017 roku nastąpi zmiana lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jest to związane z przeniesieniem bazy PGK z Pucka do nowo wybudowanej bazy w Błądzikowie.

PSZOK informacja

Wybierz interesujący układ