Zmiana zasad bezpośredniej obsługi klientów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. otwiera drzwi Ośrodka
i prowadzi bezpośrednią obsługę klientów z zachowaniem reżimu sanitarnego. Obsługa klientów będzie
realizowana w miejscach odpowiednio do tego wyznaczonych, z ograniczeniami ilości klientów przebywających
równocześnie w Ośrodku.

Aby zapobiec ryzyku zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2, w budynku Ośrodka jednocześnie może
znajdować się 5 osób, dopuszczalna liczba interesantów nie może być większa niż jedna osoba na jedno
stanowisko obsługi.

Do budynku będą mogły wejść wyłącznie osoby mające zakryte usta i nos przy pomocy maseczki.
Osoby oczekujące na wejście do budynku proszone są o utrzymanie co najmniej 1,5 m odległości od innych
klientów.

Każdy klient powinien zdezynfekować ręce (płyn jest dostępny przy wejściu wewnątrz budynku).
Przed przybyciem do Ośrodka prosimy o przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i o wypełnienie
odpowiednich wniosków, zalecamy też posiadanie własnego długopisu.

Godziny obsługi klientów w Ośrodku: Pn., Wt., Śr. od 7 30 do 15 30 , Czw. od 9 00 do 17 00 , Pt. od 9 00 do 13 00 , z
wyłączeniem Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych, która przyjmuje
klientów w poniższych godzinach:
Pn., Wt., Śr. w godzinach od 9 00 do 14 00 ,
Czw. w godzinach od 9 00 do 16 30 ,
Pt. w godzinach od 9 00 do 13 00 .

W dalszym ciągu zalecamy kontaktowanie się z pracownikami Ośrodka telefonicznie, składanie pism
i wniosków w wersji elektronicznej z podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem profilu
zaufanego przez: ePuap,  portal Empatia , PUE ZUS , system bankowości internetowej lub przez
zostawianie korespondencji w skrzynce podawczej przy wejściu do siedziby Ośrodka lub przesłanie
korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego.

Przypominamy telefoniczne dane kontaktowe do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku:
tel. 58 675 46 75 – Dyrektor
58 675 46 71, 58 675 46 72, 58 675 46 73 – świadczenia rodzinne i wychowawcze, dodatki mieszkaniowe
58 675 46 82 – fundusz alimentacyjny/ świadczenia rodzinne i wychowawcze
58 675 46 74 – księgowość
58 675 46 76 – sekcja świadczeń z pomocy społecznej, Karta Dużej Rodziny
58 675 46 81 – sekretariat, kadry
58 675 46 77, 58 675 46 79, 58 572 03 44 – pracownicy socjalni
fax: 58 675 46 80
e-mail:  gops@gops.puck.pl

Wybierz interesujący układ