11 marca – Dzień Sołtysa

Jedenastego marca jest obchodzony w Polsce Dzień Sołtysa. To święto ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku tym wszystkim osobom, które na co dzień dbają o swoje sołectwa.

Instytucja sołtysów pojawiła się już w średniowieczu. Osoby mające pełnić tą funkcję, były wyznaczane przez feudalnych panów. Do głównych obowiązków sołtysa należało zbieranie czynszu, przewodniczenie ławie wiejskiej, a także pełnienie roli wiejskiego sędzi.

Obecnie, nasze wspaniałe Panie i Panowie sołtysi z wielkim oddaniem zajmują się sprawami lokalnymi, godnie reprezentują swoje sołectwa, prowadzą zebrania wiejskie, wspierają realizację uchwał Rady Gminy Puck.

Z tej okazji pragniemy złożyć wszystkim Paniom Sołtyskom i Panom Sołtysom z terenu Naszej Gminy serdeczne życzenia pomyślności w życiu osobistym, a także wszelkich sukcesów, a przede wszystkim wytrwałości w pracy na rzecz mieszkańców.

fot. rok 2020

Wybierz interesujący układ