Program profilaktyczny PRZEMOC BOLI w Zespole Szkół w Starzynie

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU SZKOŁY W PROGRAMIE PROFILAKTYCZNYM PRZEMOC BOLI ORGANIZOWANYM W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

         W listopadzie 2014 roku we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck przystąpiliśmy do udziału w programie „Przemoc boli”. Jest to program, który jest reakcją na falę przemocy w polskich szkołach. Podejmując ten temat, skupiliśmy się na przyczynach agresji i przemocy, jak i nowych zjawiskach w szkole, takich jak cyberprzemoc.

        Cyberprzemoc, czyli mobbing elektroniczny, w czasach informatyzacji i ogólnie dopstępnego internetu, staje zię coraz większym problemem dotykającym dzieci i młodzieży. W związku z tym, w listopadzie 2014 roku zgłosiliśmy szkołę do udziału w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł. W styczniu 2015 roku zrealizowaliśmy pierwszy element tej kampanii, czyli program profilaktyki przemocy „Przemoc boli”. W widocznych miejscach w szkole umieściliśmy zakupione przez GKRPA plakaty „Nie hejtuj”, „Wyśmiewanie to też przemoc” i „Samotność? Bo nie mam markowych ciuchów”. Rozdysponowaliśmy wśród wychowawców (do wykorzystania na godzinach wychowawczych) ulotki profilaktyczne „Przemoc nie musi być fizyczna” i „Cyberprzemoc- reaguję”. Materiały profilaktyczne zostały też wykorzystane przez psychologa na zajęciach warsztatowych w kalsach I Gimnazjum. W każdej I klasie został przeprowadzony cykl zajęć dotyczących przemocy rówieśniczej. Ich podsumowaniem był wykonany przez każdą klasę w formie plakatu Katalog Konstruktywnych Zachowań Świadka Przemocy. Także w styczniu, wśród uczniów klas IV-VI i I-III Gimnazjum został ogłoszony konkurs plastyczny pod hasłem „Cyberprzemoc”. Natomiast w klasach I-III SP przeprowadziliśmy konkurs plastyczny w ramach profilaktyki przemocy rówieśniczej „Mój przyjaciel i Ja”. Najciekawsze prace zostały wyeksponowane w widocznym miejscu w szkole a ich autorzy nagrodzeni na apelu podsumowującym pracę w I semestrze. Nagrody w konkursie zostały zakupione z funduszy GKRPA i Rady Rodziców.

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6128201375914250497]

Wybierz interesujący układ