Sesja Rady Gminy Puck dnia 25 sierpnia 2016 r – nominacje powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły

Na Sesji Rady Gminy Puck dnia 25 sierpnia 2016 r. Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk wręczył nominacje powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły następującym osobom wyłonionym w  postępowaniu konkursowym na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. :

  • Pani Krystynie Gierwatowskiej – Dyrektor Zespołu Szkół w Darzlubiu
  • Pani Beacie Mieczkowskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym
  • Pani Mirosławie Ceynowa – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Celbowie.

Ponadto 11 nauczycieli kontraktowych z 8 Szkół z terenu Gminy Puck otrzymało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wręczenie aktów awansu było poprzedzone stosownym ślubowaniem złożonym przed Wójtem Gminy Puck.

1 (1)

1 (2)

1 (3)

1 (4)

1 (5)

1 (7)

1 (8)

1 (10)

1 (6)

Wybierz interesujący układ