3xD Konferencja – Dostrzeż… Dociekaj… Działaj!

Tematem konferencji jest świat dziecka. Uczestnicy będą rozmawiali o tym, jak zrozumieć świat widziany oczami dziecka oraz w jaki sposób zlokalizować przyczyny destrukcyjnych działań młodych ludzi i co zrobić, by być dla nich wsparciem.

Spotkanie specjalistów będzie szansą na podjęcie wspólnych działań zmierzających do ujednolicenia procedur postępowania w sprawach trudno wychowawczych we wszystkich szkołach powiatu puckiego.

Działanie „3xD” ma być długofalowym programem działania dla dobra uczniów.

41685495_243711036336319_5710014129310269440_o

C_Users_dom_AppData_Local_Packages_Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c_LocalState_0a6c52a0-23f5-4b3f-9743-b264c587fb4a

Wybierz interesujący układ