Porządek obrad LVI sesji Rady Gminy Puck

Proponowany porządek obrad LVI sesji Rady Gminy Puck w dniu 20 września 2018 r._01

Wybierz interesujący układ