Akcja Promocyjna Parku Kulturowego

Akcja promocyjna na rzecz utworzonego na terenie gminy Puck
Parku Kulturowego OSADA ŁOWCÓW FOK w Rzucewie

Park Kulturowy OSADA ŁOWCÓW FOK w Rzucewie

Grodzisko w Sopocie
Wczesnośredniowieczne grodzisko w Sopocie stanowi najstarszy i jeden z najcenniejszych zabytków miasta. Popularnie zwane „Górą Zamkową” lub „Patelnią” położone jest na wysokim wzgórzu polodowcowym, przy ul. Haffnera, w odległości około 400 m od brzegu Zatoki Gdańskiej. Wieloletnie badania archeologiczne, w wyniku których odsłonięte zostały pozostałości chat, bramy i palisady oraz liczne zabytki, umożliwiły odtworzenie grodu i warsztatów rzemieślniczych sprzed ponad tysiąca lat. Na zrekonstruowanym grodzisku powstał atrakcyjny Skansen Archeologiczny znany w Polsce i za granicą, poprzez festyny i spotkania o charakterze edukacyjnym, promujący historię i zabytki kultury nie tylko tego miejsca, ale także wczesnośredniowiecznych Pomorzan.

Pawilon
Pawilon wystawienniczo-edukacyjny u podnóża grodu przy ul. Haffnera 63 w Sopocie powstał w 2011 roku. Od 28 kwietnia 2012 roku dzięki ekspozycji zabytków pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych na grodzisku, jak i innych, odnoszących się czasowo do wczesnego średniowiecza i pradziejów Sopotu, spełnia oczekiwania szerokiej rzeszy społeczeństwa w każdym wieku, a zwłaszcza ludzi młodych – pasjonatów, interesujących się dawnymi rzemiosłami. Wystawa stała: Najstarsze dzieje Sopotu została otwarta 27 kwietniu 2012 roku. Towarzyszył jej dzień otwarty dla publiczności z pokazami dawnych walk i rzemiosł oraz wieloma atrakcjami dla przybyłych gości.
W pawilonie organizowane są ponadto wystawy czasowe, lekcje muzealne oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży, cykle odczytów i spotkania z wybitnymi przedstawicielami nauki, połączone z prezentacjami multimedialnymi, umożliwiającymi poglądowe poznanie odległych dziejów i zgłębienie wiedzy o czasach, które ukształtowały naszą tożsamość.

Wybierz interesujący układ