APEL – AKCJA ZIMA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku apeluje o informowanie tut. Ośrodka oraz Policji o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, ławkach, przystankach, czy też osobie starszej, samotnej, która mogłaby być narażona na wyziębienie, czy też zamarznięcie.
Okres zimowy i znaczne spadki temperatur stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, w podeszłym wieku i samotnych. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych.
Informacje można przekazywać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pucku (ul. 10 Lutego 38, pokój nr 206 lub 207) lub pod nr tel. 058 675 46 77, 058 675 46 78, 058 675 46 79, 058 675 46 81, a także na Policję pod nr tel. 997 lub bezpośrednio w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku (ul. Dworcowa 5).

Wybierz interesujący układ