Brak zgłoszeń kandydatów na sołtysa Sołectwa Rekowo Górne

Obwieszczenie WGP z dnia 05.02.2019

WÓJTA GMINY PUCK z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie wyborów Sołtysa Sołectwa Rekowo Górne

Z uwagi na brak zgłoszeń kandydata/ów na sołtysa Sołectwa Rekowo Górne wybory zarządzone na dzień 17.02.2019 r.

w Sołectwie Rekowo Górne nie odbędą się

WÓJT GMINY PUCK

Tadeusz Puszkarczuk

Wybierz interesujący układ