Budowa drogi gminnej 111032G

W dniu 30 marca 2010 r. Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk podpisał umowę z firmą Skanska S. A. mającą siedzibę w 01-518 Warszawa ul. Gen. Józefa Zajączka 9 na realizację zadania:

„Budowa drogi gminnej 111032G (ul. Szkolnej w Połchowie) oraz odnową nawierzchni drogi powiatowej nr 1515G od km 1+010 do km 3+643 (od skrzyżowania z droga powiatową nr 1441G Połchowo – Rekowo Dolne) do miejscowości Mrzezino (skrzyżowanie z torami kolejowymi)”

Projekt współfinansowany jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 („schetynówki”)

Inwestycja obejmuje budowę

  • drogi gminnej – ul. Szkolnej w Połchowie o długości ca 1108 m wraz z kanalizacją deszczową o długości 1041,5 m
  • chodnika jednostronnego z kostki przy ul. Szkolnej
  • odnowę nawierzchni drogi powiatowej od skrzyżowania Połchowo – Rekowo Dolne do miejscowości Mrzezino – skrzyżowanie z torami kolejowymi, o długości 2640 m.

Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż 31 sierpnia 2010 r., z tym, że wykonanie odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1515G od km 1+010 do km 3+643 (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1441G Połchowo – Rekowo Dolne) do miejscowości Mrzezino (skrzyżowanie z torami kolejowymi) nastąpi nie później niż do dnia 25 czerwca 2010 r.

Wybierz interesujący układ