Search
Close this search box.

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

Pragnę poinformować mieszkańców Gminy Puck, że Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka została wybrana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 ? obejmującej oprócz Gminy Puck również m. Hel, Jastarnię, Władysławowo, Puck, gminy: Kosakowo, Wejherowo, Krokowa.

Na 61 złożonych wniosków przez Lokalne Grupy Rybackie z całej Polski, zajęliśmy czwarte miejsce a w konkurencji Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich zajęliśmy pierwsze miejsce, uzyskując maksymalną ilość punktów. Taka wysoka lokata jest wynikiem pracy włożonej na szkoleniach oraz spotkań z mieszkańcami gmin, na których składaliście Państwo ankiety z pomysłami do realizacji. Na realizację Strategii przyznano nam kwotę prawie
70 mln złotych – jest to największa kwota przyznana dla Lokalnych Grup Rybackich. Obecnie przystępujemy do organizowania Biura Stowarzyszenia. Planujemy rozpoczęcie ogłaszania konkursów w I półroczu 2011 r.

Mam nadzieję, że mieszkańcy obszaru PLGR składanymi wnioskami wykorzystają w 100% przyznaną nam kwotę.

Tego życzę wszystkim.

                                                             Prezes Zarządu PLGR

                                                                Zbigniew Chmaruk

Więcej informacji na stronie internetowej: www.plgr.pl

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: