Search
Close this search box.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łebczu

Gmina Puck wykonała termomodernizację Szkoły Podstawowej w Łebczu. W ramach zadania wykonano:

1. Docieplenie elewacji budynku szkoły,
2. Docieplenie stropodachu,
3. Remont instalacji C.O. poprzez wymianę grzejników wraz z przyłączeniami.
Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5.
Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii.

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: