Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Długiej w Połchowie

Gmina Puck zakończyła inwestycję pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Długiej w Połchowie”. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji deszczowej PCV Ø 250 i Ø 200 o łącznej długości 194 m. Koszt wykonania wyniósł 48.954,- zł brutto.

Wykonawca zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Półwysep” Kazimierz Okrój i Grzegorz Okrój Sp.j. z siedzibą w Rekowie Górnym.

2305

Wybierz interesujący układ