Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.

Ewaluacja inicjatyw społecznych

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Słupsku prowadzony przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku zaprasza na spotkanie animacyjne z zakresu realizacji i rozliczania projektów społecznych / inicjatyw społecznych.

 Ewaluacja inicjatyw społecznych

 Spotkanie prowadzone będzie metodą warsztatową.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz grup nieformalnych, takich jak koło gospodyń wiejskich, klub seniora, klub wolontariusza, zainteresowanych działaniem na rzecz swojego środowiska lokalnego, realizacją projektów na rzecz mieszkańców małych społeczności lokalnych.

Na spotkaniu omawiana będzie realizacja działań projektowych, dokumentowanie działań i promocja, etap ewaluacji i rozliczenia.

Spotkanie promować będzie partnerską, wspólną i kompleksową realizację działań na rzecz środowiska lokalnego. Uczestnicy spotkania poznają najważniejsze zasady prowadzenia i rozliczania oddolnych projektów / inicjatyw.

Spotkanie odbędzie się 9 listopada br. w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Pucku, ul. M. Konopnickiej 19. Początek spotkania o godz. 9.00

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu i przesłanie drogą elektroniczną odpowiedniego formularza zgłoszeniowego (wraz ze skanem podpisu i pieczątką) dostępnego w załączniku na adres info_slupsk(at)roefs.pl  lub fax na numer 059 841 32 61.

Serdecznie zapraszamy!

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SPOTKANIU

PROGRAM SPOTKANIA ANIMACYJNEGO

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: