Budowa kanalizy w Mrzezinie

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrzezino. Wartość podpisanej umowy 7.584.180,- zł brutto. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiS).
W ramach ww. zadania wykonane zostanie: kanalizacja sanitarna grawitacyjna o długości 6,62 km; kanalizacja sanitarna tłoczna o długości ok. 1,11 km; przyłącza o długości ok. 1,66 koraz 3 tłocznie ścieków.

 

Wybierz interesujący układ