Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Żelistrzewo – etap II

Gmina Puck podpisała umowę na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Żelistrzewo – etap II”.

Przedsięwzięcie wykonane zostanie w ramach zadania: „Poprawa efektywności wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej – kanalizacja deszczowa w Żelistrzewie”.

II etap inwestycji obejmuje wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej od zbiornika retencyjnego (wykonanego w I etapie) poprzez przewiert pod torami – do ul. Różanej, w tym:

  1. przewiert sterowany o średnicy 650 mm – 110,40 mb
  2. rurociąg z rur polietylenowych o średnicy 600 mm w wykopie umocnionym – 53,7 mb
  3. rurociąg z rur polietylenowych o średnicy 300 mm– 21,7 mb
  4. studnie Ø1200 – 5 szt.

Wykonawca robót – firma HYDRO-MAG Sp. z o.o. ul. Kartuska 46, 83-333 Garcz

Wartość robót II etapu wynosi 1,1 mln zł brutto.

Termin wykonania– do 26 stycznia 2022 r.

Wybierz interesujący układ