Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo

Realizowana w ramach rozszerzenia projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo i Mrzezino” dla którego Gmina Puck uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiS)

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, kanalizacji tłocznej, tłoczni ścieków wraz z jej zagospodarowaniem – etap I i obejmuje centralną cześć wsi Leśniewo, pompownię główną TL oraz sieć „tranzytową” do punktu przyłączeniowego w m. Mechowo.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności budowę:

1) kanalizacji tłocznej o łącznej długości ok. 3,5 km

2) kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości ok. 10,5 km

3) tłoczni TL wraz z zagospodarowaniem (1 kpl)

Wykonawca robót:  Przedsiębiorstwo Inżynieryjne DREWA – HYDROINSTAL Sp. z o.o.

                                 z siedzibą ul. Chłopska 20, 84-239 Bolszewo

Cena brutto:    5 705 582,55 zł

Termin zakończenia robót budowlanych:   30 października 2021 r.

– wykaz ulic objętych I etapem budowy kanalizacji sanitarnej:

 • Brzozowa
 • Bukowa – część
 • Długa
 • Glinne Pole – część
 • Grabowa
 • Heweliusza
 • Jagodowa
 • Jałowcowa
 • Jana Pawła II
 • Jarzębinowa
 • Jesionowa
 • Jodłowa
 • Kasztanowa
 • Klonowa
 • Kopernika
 • Kościelna
 • Krzewiny
 • Kwiatowa
 • Leśna
 • Mechowska
 • Modrzewiowa
 • Nad Stawem
 • Ogrodowa
 • Piaskowa – część
 • Piłsudskiego
 • Pucka – część
 • Sikorskiego
 • Słoneczna
 • Sosnowa
 • Starowiejska
 • Świerkowa
 • Topolowa
 • Witkowskiego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo 15

 

Wybierz interesujący układ