Budowa układu drogowego w Rekowie Górnym

„Budowa układu drogowego z podłączeniem obiektów handlowo-produkcyjnych i ulicy Słonecznej do układu dróg publicznych wraz ze skrzyżowaniem DW 216 w Rekowie Górnym”

Zadanie obejmuje wykonanie robót, składające się z dwóch części:

Część A – przebudowa drogi wojewódzkiej

Część B – budowa drogi gminnej.

termin realizacji: Część A: do dnia 15.12.2020 r.

     Część B: do dnia 31.05.2021 r.

 

  1. Zakres przebudowy drogi wojewódzkiej DW 216 w obrębie zjazdu:

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 216 polegać będzie na budowie zjazdu do zakładu produkcyjnego Meblomak Sp. z o.o. Zaprojektowano w obu kierunkach pasy skrętu do projektowanej drogi gminnej. Zaprojektowano obustronne pobocze o szerokości 1,25 cm umocnione kruszywem.

W ramach inwestycji przewiduje się m.in.:

1) przebudowę DW216 na długości 308 m,

2) budowę pasa lewoskrętu i prawoskrętu na drodze wojewódzkiej DW216,

3) budowę zjazdu na teren „Meblomak” Sp. z o.o.,

4) likwidację istniejącego zjazdu o powierzchni 125 m,

5) odtworzenie rowu w miejscu likwidacji istniejącego zjazdu na dł. 43m,

6) odwodnienie drogi (kanalizacja deszczowa),

7) przebudowę istniejącego uzbrojenia w zakresie wynikającym z kolizji z projektowanym układem drogowym,

8) wycinkę i przesadzenie kolidującej zieleni,

9) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

  1. Zakres budowy drogi gminnej:

Projektowana droga w części jest drogą klasy L, a w części drogą klasy D. Jezdnia jest dwupasmowa o szerokości pasa 3,0 m i obustronnym poboczu gruntowym o szer. 0,75 m.

W ramach inwestycji przewiduje się m.in.:

1) budowę drogi serwisowej o długości 516 m,

2) budowę skrzyżowania z DW216 w km 0+295.250,

3) odwodnienie drogi (kanalizacja deszczowa),

4) przebudowę istniejącego uzbrojenia w zakresie wynikającym z kolizji z projektowanym układem drogowym,

5) budowę linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z urządzeniami oświetlenia drogowego,

6) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

WYKONAWCA:   firma  KRUSZYWO Sp. zo.o. z Linii

Cena:  3.016.936,29 zł brutto

w tym dotacja Województwa Pomorskiego: 800.000,- zł

Wybierz interesujący układ