Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków

                    Dowóz uczniów niepełnosprawnych do  przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego                     

Gmina Puck informuje, że wnioski o przyznanie bezpłatnego przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych w ramach systemu edukacji do przedszkoli, szkół podstawowych i ośrodków  umożliwiających im realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego należy składać  do dnia 31 maja 2021 r. w Biurze Obsługi  Interesanta Gminy Puck lub w ZOPO w Gminie Puck.

Formularze wniosków można pobrać jak poniżej:

  • wniosek o przyznanie bezpłatnego przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych w ramach systemu edukacji;
  • wniosek o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka.

 

1. wniosek na dowóz

2. załącz. nr 1 do zarządzenia

3. załacz. nr 2 do zarządzenia

 

Wybierz interesujący układ