Gmina Puck: Inwestycje w placówki oświatowe (lipiec sierpień)

Budowa pętli autobusowej przy Zespole Szkół w Żelistrzewie:

Wykonanie nawierzchni z kostki  – 764 m2
Wykonawca firma „OL – TRANS” Sp. z o. o. z Mrzezina
Koszt inwestycji 150.605,- zł brutto

Remont drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem (przy szkole) w Starzynie:

Nawierzchnie z kostki betonowej (jezdnia, parking i chodnik) dług. ca 130 m (945 m2 )
Wykonawca firma „OL – TRANS” Sp. z o. o. z Mrzezina
Koszt inwestycji 180.588,- zł brutto

Zobacz materiał video dla tych co chcą zobaczyć więcej

Wybierz interesujący układ