Gmina Puck: Odbiór zadań inwestycyjnych w Osłoninie, Mieroszynie, Starzynie i Werblinii

Gmina Puck dokonała odbioru remontu drogi ulicy Leśnej w Osłoninie, ulicy Ogrodowej w Mieroszynie, ulicy Spółdzielców w Starzynie oraz ulicy Św. Rocha w Werblinii

Wykonawcą powyższych robót była firma SKANSKA S.A. z siedzibą 01-218 Warszawa ul. Gen. Józefa Zajączka 9

Koszt inwestycji to 627 000 zł brutto

Wybierz interesujący układ