Gnieżdżewo: Ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej 2017/2018

W środę 25 października 2017 r. odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej. Pierwszoklasiści w obecności dyrektora szkoły, zaproszonych gości, starszych kolegów i koleżanek, nauczycieli i rodziców, zostali oficjalnie włączeni do społeczności uczniowskiej naszej szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się dostojnym polonezem w wykonaniu naszych bohaterów. To na ten moment z dużą niecierpliwością czekali wykonawcy oraz ich nie mniej przejęci rodzice. Niejednej z obecnych osób zakręciła się w łza oku.

Po krótkim przywitaniu gości odbył się pokaz wiedzy i umiejętności przyszłych uczniów, który wypadł znakomicie. Dzieci wiedzą, jak nazywa się nasza ojczyzna, znają nasze barwy ojczyste, pięknie recytują i śpiewają, znają zasady zachowania się w szkole, potrafią wymienić miesiące, dni tygodnia a nawet planety. Udowodniły, że są gotowe do przyjęcia w poczet uczniów szkoły.

W trakcie składania ślubowania wszyscy pierwszoklasiści obiecali być dobrymi uczniami i wspaniałymi kolegami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Aktu pasowania na ucznia dokonał dyrektor Mariusz Mischkowski. Uczniowie klas pierwszych otrzymali swój pierwszy ważny dokument – legitymację szkolną oraz pamiątkowy Dyplom Pasowania na Ucznia. Rodzice i zaproszeni goście również wręczyli uczniom upominki.

Po skończonej akademii nasi bohaterowie zostali poddani sesji zdjęciowej, potem wraz z gośćmi, nauczycielami i rodzinami udali się na słodki poczęstunek, zorganizowany przez rodziców.

Jesteśmy przekonani, że ten szczególny dzień na długo pozostanie w pamięci dzieci. Wszystkim uczniom klas pierwszych życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.

Wybierz interesujący układ