Informacja MPWiK „EKOWIK” dot. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Informacja MPWiK „EKOWIK” dot. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzone uchwałami Nr XXVIII/121/16 i XXVIII/125/16 Rady Gminy Puck

Informacja EKO-WIK_1_2017

Wybierz interesujący układ