[VIDEO] IV edycja Powiatowego Konkursu Małych Form Teatralnych

IV edycja Powiatowego Konkursu Małych Form Teatralnych o tematyce HIV/AIDS

Dnia 29 listopada 2013 r. w ramach obchodów „Światowego Dnia Walki z AIDS 2013” w Powiatowym Ośrodku Sportu Młodzieżowego w Pucku odbyła się IV edycja Powiatowego Konkursu Małych Form Teatralnych o tematyce HIV/AIDS dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu puckiego pod hasłem „Nie Daj Szansy AIDS”, który zorganizowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pucku.

Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Starosta Pucki – Pan Wojciech Dettlaff, Wójt Gminy Puck – Pan Tadeusz Puszkarczuk, Burmistrz Miasta Puck – Pan Marek Rintz, Burmistrz Miasta Władysławowa – Pani Grażyna Cern.

Konkurs miał na celu nabywanie wiedzy oraz utrwalenie bezpiecznych i pozytywnych zachowań wobec zagrożeń jakie niosą uzależnienia w kontekście HIV/AIDS, przede wszystkim poprzez promowanie zachowań, które zapobiegają uzależnieniom oraz zakażeniom HIV, postaw odpowiedzialności za własne życie oraz szacunek wobec siebie i innych, zainspirowanie i integrowanie środowisk szkolnych do działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i uzależnień.

W konkursie wzięło udział 10 grup teatralnych złożonych z maksymalnej liczby uczestników do 10 osób z 7 szkół gimnazjalnych i 3 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu puckiego, w sumie 88 uczniów z 10 szkół.

Konkurs odbył się w odrębnej kategorii dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Laureaci w kategorii szkół gimnazjalnych:

I – miejsce Niepubliczne Gimnazjum w Pucku

II- miejsce Gimnazjum im. Pawła Góry w Mrzezinie

III – miejsce Publiczne Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żelistrzewie

Laureaci w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I – miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kłaninie

II – miejsce I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku

III – miejsce Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

Podczas konkursu zorganizowano również punkt informacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno –

Epidemiologicznej w Pucku wyposażony w materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS.

Wybierz interesujący układ