Jabłuszko w Starzynie kolejna Akcja

W dniu 9 marca 2015 roku w godzinach od 8.00 – 10.00 odbyła sie Akcja Jabłka dla Powiatu Puckiego. Do Starzyna trafiło prawie 20 ton jabłek z polskich sadów z województwa lubelskiego. Organizatorką powyższej akcji była Lucyna Roeske – Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Pucku. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Pomorskim Oodziałem Okręgowym PCK w Gdańsku udało mi się pozyskać owoce dla Powiatu i Gminy Puck. W pierwszej kolejności jabłka trafiły do szkół w Starzynie, Darżlubiu, Żelistrzwie, Jastrzebiej Górze, Żarnowcu, do przedszkoli w Pucku i Starzynie, Domów Pomocy Społecznej w Pucku i Lubkowie,do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Pucku ,Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Kłaninie, do Rodzinnych Domów Dziecka, rodzin zastępczych, placówek typu rodzinnego, a także były przeznaczone dla emerytów i rencistów oraz rodzin wielodzietnych. Ćała akcja przebiegała bardzo sprawnie, dzięki pomocy i zaangożowaniu Sołtysa Wsi Starzyna pana Henryka Kunc oraz państwa Bernadecie ,Jerzemu i Rafałowi Fleming, którym serdecznie dziekuję. Również chciałabym podziękować Firmie PTZ- pana Krzysztofa Myszke za bezpłatne użyczenie pomieszczeń. Jabłka przeznaczone są wyłącznie do bezpłatnej dystrybucji. Pragnę poinformować, że nie była to jednorazowa Akcja, kolejna dostawa jabłek odbędzie się w dniu 16 marca tj ,poniedziałek od 8.00- 10.00 również w Starzynie w tym samym miejscu przy ulicy Długiej 28. Tym razem owoce będą przkazane mieszkańcom naszej Parafii, w pierwszej kolejności otrzymają rodziny, które nie skorzystały w dniu 9 marca. Zapraszam wszystkich zainteresowanych w poniedziałek 16 marca 2015r.
Lucyna Roeske

[mudslide:picasa,0,109775515745126110157,6124357883369535137]

Wybierz interesujący układ