Spotkanie – Konsultacje Społeczne Strategii Gminy Puck na lata 2021 -2030

W dniu 02.12.2021 r o godz.16:00 w Wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie, odbędą się konsultacje Społeczne Strategii Gminy Puck na lata 2021-2030, wraz z przedstawieniem jej głównych założeń.

Prezentacja/konsultacje społeczne będą opierać się na następujących elementach Strategii Rozwoju Gminy Puck na lata 2021 – 2030:

  • Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy
  • Obszary strategicznej interwencji
  • Cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym
  • Kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych
  • Podmioty zaangażowane w realizację strategii
  • Sposób monitorowania i ewaluacji realizacji strategii oraz jej aktualizacji

W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli możliwość złożenia uwag i wniosków do dokumentu.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Puck.

 

.

Wybierz interesujący układ