Moje boisko Orlik 2012

W dniu 7 grudnia 2011r. dokonano odbioru nowo powstałego „Kompleksu boisk sportowych w Starzynie w ramach programu Moje boisko Orlik 2012”. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali m .in. P. Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck , P. Ryszard Stachurski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, P. Kazimierz Plocke – V-ce Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP oraz P. Maciej Kowalczuk – Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. w uroczystości brali udział również Władze Lokalnych Samorządów, Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Puck oraz mieszkańcy.

Zakres zrealizowanych robót obejmował wybudowanie boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego jak również budynku szatniowo-sanitarnego. Inwestycja ta współfinansowana została ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej w Warszawie w kwocie 500 000,00 zł oraz ze środków Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w kwocie  250 000,00 zł . Całość inwestycji wyniosła ca 1 180 000,00 zł.