Możliwość zakupu Piskląt Gęsi Białych

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka uprzejmie prosi o poinformowanie Kół Gospodyń Wiejskich i innych rolników o możliwości zakupu piskląt gęsi Białych Kołudzkich w kwietniu 2020 roku po promocyjnej cenie 5 zł za I pisklę.

Zastosowanie tej ceny ma na celu szersze rozpropagowanie przyzagrodowego chowu gęsi i ich sprzedaży, m.in. w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, będącego dodatkowym źródłem dochodu gospodarstwa domowego.

Zainteresowanych nabywców piskląt prosimy o kontakt z Zakładem Wylęgu Gęsi w Kołudzie Wielkiej do 30 marca 2020 r. (poniedziałek).

tel. 52 35 82 778 lub 695 732 219, 514 833 456 e-mail: kw inkub@poczta.onet.pl lub koluda@izoo.krakow.pl adres: Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo, woj. kuj.-pom.

Wybierz interesujący układ