Noc muzeów w Parku Kulturowym w Rzucewie

Noc muzeów  to czas , kiedy muzea i instytucje kultury udostępniają swoje ekspozycje  w wybranym dniu w godzinach wieczornych lub nocnych . Jest to dobra okazja na zapoznanie się z zabytkami i poznanie historii swojego regionu.  Wielu organizatorów nocy muzeów  przygotowuje z tej okazji specjalne wydarzenia. W Parku Kulturowym  będzie to opowieść o wojownikach żyjących na Ziemi Puckiej w I wieku p.n.e. Wykład przygotowany został przez Panią doktor Annę Strobin , która w latach 2011-2016 przeprowadziła badania wykopaliskowe na wielokulturowym cmentarzysku w Brzynie  gmina Krokowa.  Odkryto 180  grobów  ciałopalnych, w niektórych z nich, znalezione zostały  elementy uzbrojenia jak: żelazne miecze, niektóre celowo  zgięte,  groty , elementy  tarcz – umba i imacze  oraz zdobione gliniane popielnice. Odkryte zabytki pozwoliły odtworzyć reguły obrządku pogrzebowego  obowiązującego na terenie Wysoczyzny Żarnowieckiej  ponad 2000 lat temu .  W czasie wykładu dowiemy się  jak wyglądały groby dawnych mieszkańców , jakie było wyposażenie  pochówków wojowników, czym różniły się one od grobów kobiecych .Cmentarzysko w Brzynie należy do  nielicznych znanych i badanych wykopaliskowo cmentarzysk  z I w p.n.e. na terenie Północnych Kaszub.

Wstęp bezpłatny

Zapraszamy

 

 

Wybierz interesujący układ