[VIDEO] Nowe inwestycje Połczyno i Gnieżdżewo

Zagospodarowanie terenu stawu w Gnieżdżewie oraz terenu rekreacyjnego w Połczynie” Przedsiębiorstwo Drogowe BRUK SERWIS z siedzibą w Wejherowie; wykonanie robót do dnia 29 sierpnia 2014 r.; Cena 1,5 mln brutto. Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Gnieżdżewo 28.08.2014

Gnieżdżewo 13.08.2014

Połczyno 13.08.2014

Gnieżdżewo 08.07.2014


Połczyno 24.03.2014

Gnieżdżewo 24.03.2014

Categories: Gnieżdzewo,Inwestycje,Połczyno,PRIORYTET