Obowiązek rejestracji producentów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o obowiązku rejestracji producentów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego. Rolnicy/ plantatorzy (owoców, warzyw i zbóż) wprowadzający swoje produkty na rynek spożywczy mają obowiązek złożyć wniosek do właściwego powiatowego inspektora sanitarnego o wpis do rejestru nadzorowanych zakładów. Ten sam obowiązek posiadają rolnicy prowadzący działalność w zakresie dostaw bezpośrednich, prowadzący gospodarstwa agroturystyczne oraz rolniczy handel detaliczny. Obowiązek rejestracji wynika z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r w sprawie higieny środkóvw»ożywczych oraz przepisów art. 63 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1,4, 12,13 oraz art. 64 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Brak złożenia wniosku zagrożony jest karą pieniężną z art. 103 ust. pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W celu dotarcia do jak najszerszej grupy producentów rolnych proszę o umieszczenie w/w informacji w miejscu ogólnodostępnym np. na tablicy ogłoszeń placówki/urzędu lub/i na obsługiwanej przez Państwa stronie internetowej.

pismo do pobrania 

Wybierz interesujący układ