Kliknij aby wyświetlić Biuletyn Informacji Publicznej Urządu Gminy Puck
  • Gmina
  • Mieszkańcy
  • Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w 2021 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w 2021 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów

 

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w 2021 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów.

Celem realizacji zadania jest wspieranie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W ramach zadania wspierane będą systematycznie prowadzone działania o charakterze ponadlokalnym, wzmacniające kompetencje oraz aktywność społeczną seniorów, promujące starzenie się w dobrym zdrowiu, prowadzące do przeciwdziałania poczucia osamotnienia i bezradności osób starszych , w szczególności mając na uwadze ograniczenia związane z zagrożeniami np. COVID-19.

Na realizację w/w zadania w bieżącym roku Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 100 000 zł. Wnioskujący może uzyskać dotację w kwocie nie przekraczającej 15 000 zł.

Uprawnionymi do składania ofert w ramach konkursu są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, których cele statutowe są zgodne z przedmiotem konkursu, wymienione w art. 3  ust. 2 i 3  ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) tj.:

– organizacje pozarządowe w rozumieniu cyt. wyżej ustawy,

– podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy.

o ile podmioty wskazane w lit. a), b) działają na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego.

Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej, niż 15 kwietnia 2021 r. i kończy się nie później, niż 15 grudnia 2021 r.

Oferty można składać elektronicznie w systemie Witkac.pl ? do 15 marca 2021 r. do godz. 15:45 oraz w formie papierowej ? do 16 marca 2021 r.

 

Szczegółowe informacje znajdą państwo pod adresem:

 

Konkurs ofert na realizację zadań SWP w roku 2021 obejmujących obszar działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym [OGŁOSZENIE] – Seniorzy (pomorskie.eu)

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Polityka prywatności i pliki cookie

Używamy plików cookie, które mają na celu umożliwienie Ci korzystanie z serwisu w pełni. Pliki cookie wykorzystywane są także do personalizowania treści oraz reklam, dostarczania funkcji mediów społecznościowych, zbierania statystyk dotyczących korzystania z serwisu przez użytkowników. Możesz zaakceptować stosowanie wszystkich plików cookie lub dostosować zakres zgody do Twoich preferencji. Informacje o przetwarzaniu danych i plikach cookie znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Skip to content