Odbiór nawierzchni z kostki ul. Lipowej w Mrzezinie

W dniu 05.10.2015 r. dokonano odbioru nawierzchni z kostki ul. Lipowej w Mrzezinie.

W ramach inwestycji wykonano 202 mb nawierzchni o szerokości 5 m.

Koszt inwestycji 67 219,46 zł, z czego 10 000,00 zł przeznaczyło sołectwo Mrzezino ze środków sołeckich.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe OL-TRANS Olgierd Hewelt z Mrzezina.

Categories: Inwestycje,Mrzezino,PRIORYTET,Urząd