I Konkurs tańca „Mój jest ten kawałek podłogi”

Dnia 03 października 2015 r. w Wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie odbył się I Konkurs tańca „Mój jest ten kawałek podłogi” dla dzieci ze świetlic opiekuńczo – wychowawczych z terenu Gminy Puck.

Organizatorami konkursu był Urząd Gminy Puck oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck. Patronat objął Wójt Gminy Puck.

Główne cele imprezy to przede wszystkim:

 • wymiana pomysłów i doświadczeń,
 • inspiracja do poszukiwań nowych form w zakresie pracy artystycznej i wychowawczej
 • popularyzacja tańca jako formy aktywnego wypoczynku,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez bezpośredni kontakt z tańcem
 • nawiązanie współpracy pomiędzy świetlicami

W konkursie przewidziano trzy kategorie:

1) solista;

2) duet;

3) zespół;

Konkursowe prezentacje oceniało profesjonalne Jury, w osobach:

 • Monika Strzyżewska – instruktor tańca
 • Alicja Lipska – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck
 • Kamila Dettlaff – inspektor ds. alkoholowych w Urzędzie Gminy Puck

 biorące pod uwagę:

 • Poczucie rytmu
 • Technikę taneczną i harmonię ruchu
 • Bogactwo figur tanecznych
 • Dobór repertuaru
 • Stopień trudności
 • Wrażenie estetyczne (kultura sceniczna, strój, rekwizyt itp.)
 • Oryginalność choreografii
 • Ogólny wyraz artystyczny

Wyniki przedstawiają się następująco:

SOLIŚCI:

I miejsce – Sara Leszczyńska – świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Łebczu

II miejsce – Amelia Okroj – świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Rzucewie

DUETY:

I miejsce – 2STARS – świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Domatowie

II miejsce – LADIES – świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Starzynie

III miejsce – ATKA I PATKA _ świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Rzucewie

ZESPOŁY:

I miejsce – HAPPY KIDS – świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Domatowie

II miejsce – FOREVER – świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Leśniewie

III miejsce – THE MAGIC STARS – świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Swarzewie

Nagrody wręczał Wójt Gminy Puck – Tadeusz Puszkarczuk wraz z p. Moniką Strzyżewska – instruktorką tańca.

Na zakończenie wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie.

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6202898958627736305]

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content