ODBIÓR SIECI WODOCIĄGOWEJ

W dniu 6 września 2011 r. odebrano wykonanie odcinka sieci wodociągowej w ul. Malwowej w Połczynie „BIS”. Inwestycja obejmowała wykonanie sieci wodociągowej o długości ca 340 m. Wykonawcą zadania była firma „SYLWIK” z Gnieżdżewa. Koszt inwestycji wyniósł ca 38 tys. zł.

Właściciele działek przy ul. Malwowej mogą zgłaszać zamiar podłączenia się do nowej sieci w tut. Urzędzie – pokój nr 37 lub 43 (II piętro), tel. 58 673 56 42.