Odbiór budowy ul. Długiej w Łebczu

Zadanie 1: „Budowa drogi gminnej 110012G ul. Długiej w Łebczu”

Zakres zrealizowanych robót: droga długości ca 1,05 km, szerokość jezdni 6,0 mb, pow. drogi ca 6.379 m2, powierzchnia chodników ca 3.299 m2, pow. zjazdów ca 554 m2, kanalizacja deszczowa PVC Ø400 dług. 1.044 mb.

Wartość wykonanych robót:  1.308.988,- zł

Inwestycja współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 660.045,- zł

Zadanie 2: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Łebczu

Zakres zrealizowanych robót: sieć wodociągowa dług. ca 459 mb z rur PE Ø110 mm z hydrantami, budowa  nowych przyłączy, włączenie istniejących przyłączy do projektowanej sieci, montaż hydrantów i zasuw.

Wartość wykonanych robót:   77.330,- zł

Wykonawca obu zadań: Firma G.M.M. Mirosław Gaffka, ul. Tartaczna 28, 84-200 Wejherowo
Roboty rozpoczęto dnia 25 maja 2016 r., zakończono dnia 14 września 2016 r.

Wybierz interesujący układ