Mała Piaśnica: odbiór „Budowy oświetlenia drogowego”

Dokonano odbioru zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia drogowego” w miejscowości Mała Piaśnica, gdzie ustawiono 11 lamp. Koszt inwestycji wyniósł 53.259,- zł brutto. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Volfram s.j. Mokrzycki Podgórski z Łebcza.

Wybierz interesujący układ