Ogłoszenie o konsultacjach: „Budowa drogi powiatowej Celbowo – Brudzewo – Wejherowo”

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

ZARZĄD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO I WEJHEROWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W WEJHEROWIE

 

Zaprasza na konsultacje Dokumentacji Projektowej dla zadania:

Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo – Brudzewo – Wejherowo”

  1. TERMINY I MIEJSCE SPOTKAŃ

Mieszkańcy powiatu wejherowskiego – 2 marca (czwartek) 2017 roku, godz. 16:30, Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja,

Mała Sala Narad na parterze (pomieszczenie nr 08)

Mieszkańcy powiatu puckiego – 2 marca (czwartek) 2017 roku, godz. 18:30, Klub Wiejski w Celbowie

Schowek-1

  1. PRZEDMIOT KONSULTACJI

Prezentacja rozwiązań projektowych dotyczących w/w zadania. Projekt obejmuje wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1442G o łącznej długości ok 12 km

  1. FORMA KONSULTACJI

Konsultacje przeprowadzone będą w formie zgłaszania opinii i uwag w trakcie spotkania z zespołem projektowym.

 

Wybierz interesujący układ