Ogólnopolska Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" na terenie Gminy Puck

W ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” na terenie Gminy Puck realizowane są dwa programy: „Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola” oraz „Przemoc boli”. Inicjatorem powyższych przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania oraz fundacja „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola” ruszyła w ośmiu przedszkolach z terenu naszej Gminy.

Powyższa akcja ma na celu ułatwienie nauczycielom prowadzenie zajęć z dziećmi na temat bezpieczeństwa na drodze. Dzieci przyswoją sobie podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem. Zapoznają się z pracą pogotowia ratunkowego, policji oraz straży pożarnej. Nauczą się rozpoznawać uczestników ruchu drogowego: pieszych, rowerzystów i kierowców.

Natomiast do programu „Przemoc boli” przyłączyły się cztery Gimnazja.

„Przemoc boli” to zestaw narzędzi edukacyjnych do przeprowadzenia lekcji czy warsztatów na temat przemocy w szkole.

Cele programu to: uwrażliwienie uczniów na przejawy agresji i przemocy również w sieci, uświadomienie im możliwości przeciwstawiania się zachowaniom agresywnym, podkreślenie znaczenia negatywnych konsekwencji stosowanej przemocy, zachęcanie do poszukiwania wspólnych rozwiązań trudnych sytuacji i szukania pomocy u innych.

Wybierz interesujący układ