Osada Łowców Fok – Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Czynne  od 9.00 do 17.00  –   Poniedziałki nieczynne 

Rzucewo – „Cypel Rzucewski”, osada łowców fok z epoki kamienia, III-II tys. p.n.e. Położona na „cyplu rzucewskim”. Wzniesienia Kępy Puckiej i Swarzewskiej już w epoce kamienia dawały schronienie osiedlającym się tutaj plemionom łowców fok. Bardzo ważnym okresem w pradziejach naszego regionu był późny neolit (2500-1700 p.n.e.), kiedy to nad dzisiejszą Zatoką Pucką pojawiły się pierwsze osady łowców fok. Swym zasiedleniem objęli Rewę, Mrzezino, Osłonino, Rzucewo, Ostrowo… Stworzyli silną, oryginalną kulturę, znaną z charakterystycznej ceramiki, wyrobów bursztynowych, kamiennych narzędzi. Rzucewska osada łowców fok została odkryta w roku 1894, jednak pierwsze prace wykopaliskowe przeprowadzono dopiero w latach 1927-29 przez prof. Józefa Kostrzewskiego. Wznowione w 1984 trwają do dziś. Rzucewo stało się ważnym stanowiskiem badań nad epoką kamienia na Pomorzu, a termin „kultura rzucewska” wszedł do historii cywilizacji.Dzięki staraniom UG w Pucku i funduszom europejskim w dniu 27.06.2013r otwarto Park Kulturowy Osada łowców fok.Obecnie można obejrzeć wystawy „Rzucewo w epoce kamienia” i „Obiekty archeologiczne w krajobrazie Kaszub” oraz spacer „Szlakiem łowców fok”, na którym znajdują się zrekonstruowane obiekty z epoki kamienia.

Wybierz interesujący układ