Oświetlenie w Gminie Puck

Łącznie 48 nowych słupów oświetleniowych stanie w Celbowie, Domatówku, Leśniewie, Połczynie BIS, Mieroszynie oraz Strzelnie. W tym tygodniu Urząd Gminy podpisał 6 umów z różnymi wykonawcami. Na razie nie udało się jedynie wyłonić wykonawcy oświetlenia w Strzelnie. Prace będą realizowane odpowiednio w:

Połczyno BIS – na ul. Zachodniej przez firmę Volfram za kwotę niecałych 31 tysięcy złotych,

Połczyno BIS – na ul. Wesołej przez firmę Elpom za kwotę 20 tysięcy złotych,

Mieroszyno – na ul. Kaszubskiej, Długiej i Krótkiej przez firmę Volt za kwotę niecałych 70 tysięcy złotych,

Celbowo – przez firmę Elpom za kwotę 19 tysięcy złotych,

Leśniewo – na ul. Słowackiego, Reymonta i Brzechwy przez firmę Volfram za kwotę 26 tysięcy złotych,

Domatówko – na ul. Łąkowej, Kwiatowej i Klonowej przez firmę MHB Polska za kwotę 66 tysięcy złotych

Wybierz interesujący układ