• Gmina
 • Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  ?Wspieraj Seniora? w Gminie Puck

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  ?Wspieraj Seniora? w Gminie Puck

 

 

Gmina Puck wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pucku przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ?Wspieraj Seniora?.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy
w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej. Koszt zakupów pokrywa Senior.

Program adresowany jest do:

 • osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
 • w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta
z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zakres usługi wsparcia Seniora jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym. Seniorzy oraz pracownicy socjalni/wolontariusze realizujący usługę wsparcia zobowiązani są do zachowywania zasad bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemii, przede wszystkim poprzez noszenie maseczek, zachowanie dystansu społecznego oraz w miarę możliwości używania rękawiczek jednorazowych.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach programu ?Wspieraj Seniora?:

 1. Seniorzy zamieszkujący w Gminie Puck, którzy zdecydują się na pozostanie w domu w związku
  z utrzymującym się stanem epidemii, mogą dzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną
  w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Numer Infolinii: 22  505 11 11

 1. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej.
 2. Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku kontaktuje się telefonicznie
  z Seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia. Usługa wsparcia polegać będzie przede wszystkim na dostarczeniu Seniorowi zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Następnie podaje dane osoby, która przyjedzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.
 3. Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów pracownikowi socjalnemu/wolontariuszowi realizującemu usługę wsparcia. Przekazywanie
  i rozliczanie gotówki realizowane będzie za pisemnym pokwitowaniem.
 4. Organizacja usługi wsparcia dla Seniora odbywać się będzie w dni pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 ? 15.30. Zgłoszenia, które wpłyną przez Centralną Aplikację Statystyczną w soboty, niedziele i święta do Ośrodka, rozpatrywane będą od pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy.
 5. Istnieje możliwość bezpośredniego zgłaszania potrzeby udzielenia wsparcia Seniorowi bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku – ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck (skrzynka podawcza przy wejściu do Ośrodka), telefonicznie (58 675 46 77, 58 675 46 79, 58 572 03 44) lub elektronicznie (email: gops@gops.puck.pl) od poniedziałku do piątku
  w godzinach 7.30 ? 15.30. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rekomenduje jednak
  w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11.
 6. Jednocześnie zapraszamy osoby chętne do świadczenia pomocy Seniorom jako wolontariusze do zgłaszania swojej gotowości poprzez wypełnienie specjalnej ankiety na stronie Wspieraj Seniora  lub bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku (tel. 58 675 46 77, 58 675 46 79, 58 572 03 44) lub elektronicznie (email: gops@gops.puck.pl).

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content