Podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Strzelno”

Dnia 17 grudnia br. podpisano umowę na dofinansowanie projektu  pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Strzelno” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi PROW na lata 2007-2013. Planuje się wykonać boisko wielofunkcyjne, ogrodzenie, odwodnienie terenu, utwardzenie dojazdu, wykonanie miejsc postojowych, elementy małej architektury – kosze na śmieci, ławki. Wartość zadania 545 054,66 zł  w tym dofinansowanie 332 350 zł.

Wybierz interesujący układ