Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Elgrunt” na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mechowo.

w dniu 1 marca 2019 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Elgrunt” na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mechowo. Wartość podpisanej umowy 6 897 840 zł brutto. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiS). W ramach ww. zadania wykonane zostanie: 1. kanalizacja sanitarna grawitacyjna o długości 5,50 km, 2. kanalizacja sanitarna tłoczna o długości ok. 1,43 km; 3. przyłącza o długości ok. 680 m i średnicy.

Anna Łapińska

08

12

06

01

Wybierz interesujący układ