Search
Close this search box.

Promesa na dofinansowanie żłobka samorządowego w Starzynie

W dniu 5 marca Wójt Gminy Puck przyjął z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej promesa na utworzenie samorządowego w Starzynie w wysokości 139 000 zł w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ?Maluch +? 2019

Maluch w żłobku, mama w pracy!- zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gminy Puck opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka samorządowego w Starzynie? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Termin realizacji: 03.12.2018 r.- 31.08.2020 r.

Wartość projektu: 971.904,45 zł, w tym dofinansowanie: 826.118,78 zł

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród tych mieszkańców Gminy Puck, którzy przerwali karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przybywają na urlopach wychowawczych. W ramach realizowanego projektu planuje się stworzyć rozwiązania ułatwiające powrót tych osób na rynek pracy poprzez utworzenie 35 nowych miejsc w nowym samorządowym żłobku w Starzynie. Cel zostanie osiągnięty dzięki adaptacji pomieszczeń w budynku w Starzynie na cele żłobka oraz zakupowi wyposażenia: tj, mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek. Dzieci będą miały zapewnioną 10 godzinną opiekę przez 5 dni w tygodniu sprawowaną przez wykwalifikowaną kadrę oraz pełne wyżywienie złożone w pięciu posiłków.

Anna Łapińska

34 22 19 18 02

 

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: