Pomoc de minimis w rolnictwie

Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. udzielania pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu takiej pomocy – stan wykorzystania limitu.

Pismo MRiRW_F.pp.0424.537.2018.1_NewScan20181030085726_01

Wybierz interesujący układ