Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2018

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku dotarła przedostatnia dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego

w ilości 3.376 kg. Dostawy żywności odbywają się w cyklach miesięcznych od października 2018 r. do maja 2019 r.

W ramach działań towarzyszących do realizacji Programu, Związek Stowarzyszeń Bank Żywności
w Trójmieście, przy współpracy GOPS w Pucku zorganizował dla beneficjentów bezpłatne warsztaty ekonomiczne oraz z zakresu żywności i żywienia.

Ostatnia dostawa w ramach Podprogramu 2018 odbędzie się w maju. GOPS planuje przystąpić do kolejnego Podprogramu 2019 jesienią tego roku.

 

Wybierz interesujący układ