Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ostrzega

PISMO

Szanowni Państwo,

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w związku z zaistniałą awarią układu przesyłowego ścieków Czajka na terenie m. st. Warszawy oraz zrzutem ścieków do Wisły ostrzega wszystkich użytkowników wody z rzeki Wisły: kąpiących się, wędkarzy, odpoczywających nad Wisłą, kajakarzy, rolników pobierających wodę do pojenia zwierząt i nawadniania upraw — o zagrożeniu zanieczyszczeniem, spowodowanym awarią kolektorów przesyłowych w Warszawie. Do Wisły trafiają ścieki z lewobrzeżnej części miasta. Apeluję aby nie korzystać z wody w rzece od Warszawy do ujścia Wisły.

Jednocześnie informuję, że obecnie codziennie pobierane będą próbki wody w 4 miejscach: w Białej Górze, Kiezmarku, Swibnie oraz na Zatoce Gdańskiej (stały punkt monitoringowy OM3 umiejscowiony na północny wschód od ujścia Wisły).

Informacje na temat stanu wód Wisły pod kątem środowiskowym w województwie pomorskim będą podawane na bieżąco na stronie WIOS w Gdańsku.

Proszę abyście Państwo rozpowszechnili niniejsze ostrzeżenie.

Z poważaniem

Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora

Ochrony Srodowiska

Radosław Rzepecki

Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora

Ochrony Srodowiska