WaterPUCK

Dnia 11 września 2020 roku o godz. 10.00 w Domu Kultury w Żelistrzewie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt WaterPUCK  „Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego – Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK” (2017-2020), realizowany w ramach programu strategicznego BIOSTRATEG III.

Konferencja dostępna będzie online na platformie youtube.pl, na kanale gminapuckrada.

 

Przedmiotem projektu jest budowa Zintegrowanego Serwisu informacyjno-predykcyjnego dla Gminy Puck poprzez opracowanie systemu komputerowego udostępniającego usługę „WaterPUCK”, która w sposób czytelny i praktyczny oceni wpływ gospodarstw rolnych i struktury użytkowania terenu na wody powierzchniowe i gruntowe na obszarze Gminy Puck, a w konsekwencji na jakość wód Zatoki Puckiej.

Zagadnienia prezentowane  w ramach konferencji WaterPUCK:

Oddziaływanie gospodarstw rolnych na środowisko gminy Puck

Charakterystyka rozprzestrzeniania się biogenów i pestycydów na obszarze badanych zlewni

Model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych

Model rozprzestrzenia się zanieczyszczeń w wodach podziemnych

Oszacowanie dopływu związków chemicznych z wodami wysiękowymi do Zatoki Puckiej

Opracowanie i budowa modelu ekosystemu Zatoki Puckiej EcoPuckBay

Budowa i optymalizacja systemu informacyjnego dla potrzeb przetwarzania, składowania i udostępniania danych środowiskowych

Opracowanie i budowa Zintegrowanego Serwisu informacyjno-predykcyjnego WaterPUCK dla Gminy Puck

PARTNERZY

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk – Lider

Politechnika Gdańska – Partner 1

Instytut Technologiczno – Przyrodniczy w Falentach – Partner 2

Instytut Morski w Gdańsku – Partner 3

Jednostka samorządu terytorialnego Urząd Gminy Puck – Partner 4

 

 

Wybierz interesujący układ